/ Pixabay
Около сто нуждаещи се в Луковит получават подкрепа в домашна среда. Услугата се предоставя по проект „Грижа в дома в община Луковит“, финансиран чрез оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съобщиха за БТА от администрацията.

Стойността на отпуснатите средства е над 518 хиляди лева. Услугите ще се предоставят до 4 март 2024 г.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. По този начин продължават и се надграждат услугите, предоставяни от Общината при изпълнение на предходните проекти по процедурите за патронажна грижа.

Интегрираната социално-здравна услуга „Грижа в дома в община Луковит“ осигурява помощ и подкрепа на минимум 97 лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване на територията на общината. Проектът разширява възможностите на патронажната грижа чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа.

На нуждаещите се лица се доставя храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, допустимо е и заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

Здравни експерти предоставят информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, като при нужда се осигуряват консултации с други специалисти.

Екипът за осъществяване на новия вид услуга включва домашни помощници, медицински сестри, рехабилитатор, психиатър, социални работници, специализирани за работа с лица с тежки увреждания, психолози, диспечер и шофьор.
 
Даниела Балабанова/БТА