/ iStock/Getty Images
Община Ловеч и Агенция "Пътна инфраструктура" ще сключат споразумение за сътрудничество за ремонт на два пътни участъка на територията на града, съобщиха от Общината.

То трябва да бъде одобрено от Комисията по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика към Общински съвет-Ловеч, а след това и на редовното му заседание този месец. Комисията ще заседава на 1 април.

Община Ловеч ще ремонтира и обнови автобусните спирки в града

Споразумението за сътрудничество между общината и пътната агенция предвижда ремонт на ул. "Баховско шосе" в Ловеч и довършване на пътна връзка между кв. "Вароша" и парк "Стратеш" и републиканския път III-401 Ловеч-Севлиево.

В предложението на кмета Корнелия Маринова се посочва, че пътната връзка между републикански път III-401 Ловеч-Севлиево и кв."Вароша" през парк "Стратеш" е от съществено значение за подобряване условията на достъп до основните туристически обекти в града.

Улица "Баховско шосе" пък се намира в зона с потенциал за икономическо развитие и е естествено продължение на път III - 401 от републиканската пътна мрежа, като също така прави пряка връзка и с път II-35 Плевен-Ловеч-Троян-Кърнаре.

Тя е основна транспортна връзка и за жителите на две от най-големите села в общината - Баховица и Лисец. И в двата участъка пътната настилка е силно компрометирана.
БТА