Пропаст пропада, трябва ново село
Пропаст пропада, трябва ново село / netinfo

Съществуващите свлачищни процеси в района на село Пропаст са свързани с геодезическите свойства на земната основа, както и с чуствителността на образованията и допълнителните изкуствени динамични въздействия на част от тях в резултат на експлоатацията на бентонитовата кариерата. Това сочат представените данни в доклада за село Прпаст. В него се подчертава още, че в изследвания район съществува неблагоприятна строителна земна основа за фундиране на сгради и съоръжения.

Резултатите от инженерогеоложкото и хидрогеоложкото проучване и свойствата на земната основа, както и оценка на факторите предизвикали деформацията на сградите в района на село Пропаст, община Кърджали бяха представени официално на среща в сградата на общинска администрация. Докладът е по поръчка на МИЕ и е изготвен от фирма “Геотехника”. Той бе представен от управителя на фирмата Антонио Лаков.

Представителите на фирмата концесионер “Ес енд Би Индастриъл минералс” - Атанасиус Кефалас и Юлиана Марева поеха ангажимент след подробно запознаване с доклада и допълнителна експертна оценка на щетите да поемат част от обезвъзмездяването на хората.

В заключение кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис изказа задоволство от проведената среща.Той сподели, че проучването изготвено от фирма “Геотехника” по поръчка на МИЕ е задълбочено и е добра база при следващи стъпки за кардиналното решение на проблема в село Пропаст. Г-н Азис пое ангажимент да се проведе и обща среща в селото, на която отново ще се коментират изнесените данни и препоръките на експертите за вземане на крайното решение.

Христо Казанджиев, експерт от МИЕ предложи два варианта за решаване на проблема в село Пропаст. Кои са те, чуйте от звуковия файл.