ВиК -Кюстендил върви от ликвидация към несъстоятелност
ВиК -Кюстендил върви от ликвидация към несъстоятелност / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил

ВиК- Кюстендил, в ликвидация ще отпише като бъдещи вземания някои неплатени от граждани сметки, заради изтекъл давностен срок. Това ще стане на предстоящото общо събрание на акционерите, на 25 юни.
„ До края на юни трябва да се предадат счетоводните отчети и те трябва да се приемат от съдружниците. Има давностен срок на някои сметки и трябва да ги отпишем като бъдещи вземания. Те са на граждани. Вървим постепенно към обявяване в несъстоятелност. Това са част от стъпките", каза за Дарик ликвидаторът на ВиК- Кюстендил Милчо Христов. Той коментира, че „одисеята по ликвидацията на водното дружество ще приключи през есента.
Законът позволява на ликвидатора да внесе искане и съда на прецени, без да се свиква ново общо събрание, дали да се пристъпи към обявяване в несъстоятелност на бившият воден оператор на Кюстендилска област.
Новото водно дружество „Кюстендилска вода" работи с помпени станции, които са собственост на ВиК, в ликвидация. Съоръженията ще бъдат, най- вероятно предоставени на общините, за да имат те по- голям дял и по - голяма възможност да влияят върху действията на водните оператори", коментира Милчо Христов.