ВиК- Кюстендил, в ликвидация води дела срещу Община Кюстендил и болницата в Бобов дол
ВиК- Кюстендил, в ликвидация води дела срещу Община Кюстендил и болницата в Бобов дол / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил

Три ключови дела води ВиК- Кюстендил, в ликвидация за събиране на стари вземания. Ликвидаторът Йордан Лазаров посочи, че те са срещу закритата вече болница в Бобов дол- за 200 000 лв., срещу Община Кюстендил, която дължи 171 000 лв., но иска към нея е частичен, за да се пести от държавни такси и срещу Стоян Конявски- за 80 000 лв.
Конявски е получил обезщетение от ВиК- Кюстендил, в размер на 176 000 лв., след съдебно решение. Той собственик на земята, на която са изградени складовете на дружеството в кв. "Румена Войвода".
"Ние обаче спечелихме делото и съда ни върна складовете и половина от земята. Сега водим дело да ни върне част от парите за обезщетението", заяви Йордан Лазаров.
Ликвидаторът коментира, че от началото на годината вземанията се събират много трудно, защото срещу дружеството се води негативна кампания и от друга страна има публичен изпълнител, назначен от НАП, който одобрява разходите само за заплати.
"Не можем да се разплащаме със съдебните изпълнители, адвокатите, фирмите по поддръжка на счетоводните програми и техниката. Намалихме персонала от 5 на 3 души, като освободих шофьора и момиче от счетоводството", каза Лазаров.
ВиК- Кюстендил, в ликвидация дължи над 1 млн. лв. без лихвите на Басейнова дирекция, за такси за водоползване и заустване, над 1 млн. лв. с лихвите на Световната банка, по водния заем от 1996 г., както и значителна сума на "Напоителни системи"- Дупница.
Към този момент вземанията са с 600 000 лв. повече от задълженията на бившия воден оператор.