Удължиха ликвидацията на ВиК до края на 2014 г. Общините ще свикат ново Общо събрание
Удължиха ликвидацията на ВиК до края на 2014 г. Общините ще свикат ново Общо събрание / Иво Кирилов, Дарик

Общото събрание на ВиК- Кюстендил, в ликвидация прие отчета на ликвидатора Йордан Лазаров и удължи ликвидацията до 30 декември 2014 година. Общините Кюстендил и Рила бяха против тези две точки.
"Ние сме против продължаването на рекета на гражданите от Кюстендилска област и против отчета. Изпратихме запитване до министъра. Годишната издръжка на ВиК, в ликвидация за година е 91 980 лв., а сумата постъпила в държавния бюджет, под формата на възстановена такса на Басейнова дирекция, е едва 65 000 лв., тоест издръжката на дружеството е доста по- голяма от средствата, които постъпват в държавата. Нашите предложения на Общото събрание не бяха приети от Държавата, за това ще свикаме ново Общо събрание. Предстои да се определи дата за такова събрание. На него ще поискаме веднага да бъде сменен ликвидатора и да се подаде искане за обявяване в несъстоятелност. Явно от Министерството на регионалното развитие не са запознати с всички необходими данни. Всички вземания към общините са абсолютно несъбираеми. Голяма част от тях са погасени с фактури, а останалите са погасени по давност", заяви кметът на Кюстендил Петър Паунов.
Представителят на МРР София Кьорчева обясни, че тя е упълномощена как да гласува и не може да гласува допълнителни точки, каквито са поискани от общините.
"В отчета си ще докладвам за отправените въпроси от община Кюстендил. След анализ за очакваните резултати към този момент министерството е взело такова решение. След като представя своя отчет, ако министърът прецени може да има и друго становище. Няма срокове, в които министерството да излезе с решение", бе лаконична Кьорчева.
Ликвидаторът на ВиК Йордан Лазаров обясни, че се надява да се справят с ликвидацията до края на 2014 година.
"Задълженията на общините са около 490 000 лв. и най- вероятно това е причината за техните искания. Общо средствата, които трябва да съберем през следващата година са 2 476 000 лв. В момента във ВиК работим 3 души, като предстои съкращаването на един от тях. Не е толкова голяма издръжката на ВиК в ликвидация, защото в тези пари освен заплатите са включени, държавните такси, които плащаме, както и поддръжката на счетоводните програми", каза Лазаров.