Удължават срока за ликвидация на Ученически столове в Дупница
Удължават срока за ликвидация на Ученически столове в Дупница / Маргарита Петрова, Дарик- Кюстендил, архив

Удължаване на срока за ликвидация на общинското дружество „Ученически столове", в ликвидация ще гласува на свое заседание ОбС Дупница. Срокът е изтекъл още през април миналата година.
Общински съвет да удължи срока на ликвидация на "Ученически столове" до 31 декември 2016 година. Това е предложението на председателят на местния парламент Станислав Павлов. Месечното възнаграждение на ликвидатора да е 200 лв., платими от община Дупница и да бъде удължен договора с ликвидатора Румен Борисов. Дружеството не може да бъде заличено, поради задълженията, които има. Според счетоводния баланс направен от ликвидатора, задълженията на "Ученически столове" към кредитори са около 500 000 лв. Към НАП са 403 532 лв. за данъци и осигуровки, към доставчици на хранителни продукти 15 688 лв. Освен това има и непогасен кредит към община Дупница в размер на 77 586 лв. Към настоящият момент дружеството притежава само два дървени павилиона на обща стойност 545 лв. Предложенията ще бъдат разгледани на сесия в петък.