/ netinfo
Специализирана трудова борса за младежи до 29 години, организира Бюро по труда-Кюстендил. Тя ще се състои на 18.09.2018 година, от 11.00 часа, в Голямата зала на Читалище „Братство 1869, ул. „Отец Паисий” № 11.

С 0, 8 % са се увеличили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил

Трудовата борса е по проект „Готови за работа”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
. Основната цел на проекта е стимулиране на активността на младежи до 29-годишна възраст включително, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост и не са регистрирани като безработни лица в Дирекциите „Бюро по труда”, както и да се подобрят възможностите им за намиране на работа и трудовата им реализация на пазара на труда.

Безработицата в Кюстендил е 9, 2%

В рамките на проекта са планирани дейности, чрез които ще се предостави възможност на младежите, които не притежават опит в търсенето на работа, да подобрят своите умения за успешно представяне пред работодател и намиране на подходяща работа, информират от Бюро по труда-Кюстендил.
Дарик- Кюстендил