Съдът отхвърли претенции за над 38 000 лв. на затворника Алберто Йорданов
Съдът отхвърли претенции за над 38 000 лв. на затворника Алберто Йорданов / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил, архив

Административен съд-Кюстендил, под председателството на съдия Милена Алексова- Стоилова отхвърли два иска за затворникът Алберто Йорданов, на стойност над 38 000 лв. Претенциите му са към Министерство на правосъдието и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".

С първия си иск, лишеният от свобода претендира за сумата от 3000 лв., обезщетение за неимуществени вреди /безпокойство, притеснение, загуба на вяра в доброто и справедливото/, причинени през периода 02.2011 г.-07.08.2014 г., от незаконосъобразни действия и бездействия на служителите на ответника при организирането на Национална изложба - конкурс "Поколенията - образи в огледалото" през 02.2011 г., в която ищецът е участвал с 3 бр. картини, но след приключване на конкурса картината "Част от Африка" не е върната.

Йорданов иска и сумата от 25 000 лв., обезщетение за имуществени вреди /стойността на картината/ в резултат на посочените по-горе действия и бездействия на затворническата администрация през посочения период. Претендира се присъждане на законни лихви върху всяка една от сумите по исковете от датата на приключване на конкурса до окончателното им изплащане и деловодни разноски.

По време на престоя си в затвора в гр.Пазарджик, ищецът е попълнил 3 бр. заявки за участие в световен конкурс "Надежда, прошка, възстановяване, свобода" - изобразително и приложни изкуства Торонто - Канада 28.06.2011-02.07.2011 г., изготвени от ДРОПЛС /Дружество за религиозна и обществена подкрепа на лишените от свобода/.

Със заявките е предоставил за участие в конкурса три броя картини с наименования "Част от Африка", "Най-добрият ми Приятел" и "Копривщица". Изпратените картини на ищеца са участвали в третата категория от националния конкурс - изобразително изкуство и малка пластика. Той е спечелил първо място и е получил сумата от 100 лв. и грамота, осигурени от ДРОПЛС.

С друга своя искова молба до съда, затворникът се позовава на Закона за дискриминацията, по признака „лично положение". Претенцията му се изразява в това, че през периода 27.10.2009 г. - 10.04.2013 г., по време на пребиваването на Йорданов в затвора в Пазарджик, ответникът е отказал да го премести в друг затвор по-близо до местоживеенето на неговите близки в гр.Кюстендил или по това на приятелката му в гр.Варна, за разлика от други лишени от свобода.

Той иска обезщетение в размер на 10 000 лв., неимуществени вреди от дискриминационното поведение на ответника във вид на психо-емоционален стрес, унижено човешко достойнство, потиснатост и обострено чувство на отхвърленост и пренебрегнатост, загуба на вяра в доброто и справедливото. Претендира се заплащане на законна лихва върху размера на обезщетението от датата на увреждането до окончателното му изплащане.

Съдът, на база събраните доказателства по делата, счита претенциите за неоснователни. Решенията подлежат на касационно обжалване и протестиране от страните пред ВАС в 14-дневен срок.