/ iStock/Getty Images
Средната брутна месечна работна заплата за област Кюстендил е 845 лв., показват данните за първото тримесечие на 2019 г. на НСИ. Спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г., тя се увеличава с 5.0%.
 
Кюстендил е на 26-то място в страната по средна брутна месечна работна заплата

В сравнение с останалите области на страната, област Кюстендил е на 26-то място по показателя средна брутна месечна работна заплата. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение получават наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областите София (столица) - 1 656 лв., София - 1 139 лв., Стара Загора - 1 134 лв., Варна - 1 105 лв., и Враца - 1 095 лева. На последно място е област Благоевград със 779 лв., а на предпоследно Видин - 796 лв.

Средната брутна месечна работна заплата за област Кюстендил е 845 лв.
НСИ
 

Средната брутна месечна работна заплата в област Кюстендил през първото тримесечие на 2019 г. за обществения сектор е 1010 лв., а за частния - 788 лева, информират от отдел "Статистически изследвания - Кюстендил".
 
29 410 души са наети на трудов договор в областта, Кюстендил е на 25- то място по средна работна заплата

Най-голямо увеличение в област Кюстендил има в секторите  „Транспорт, складиране и пощи” и „Хотелиерство и ресторантьорство”. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата са „Селско, горско и рибно стопанство” и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”.

В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за областта нараства с 12.1%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти”, „Транспорт, складиране и пощи” и „Строителство“. Спрямо същия период на предходната година, средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 16.4%, а в частния сектор - с 10.2%.
Дарик- Кюстендил