Красимир Петров- председател на РИК- Кюстендил
Красимир Петров- председател на РИК- Кюстендил / Влади Владимиров
Районната избирателна комисия в Кюстендил упълномощи двама от своите членове-  Цветанка Харалампиева и Венцеслав Механджийски да приемат отпечатаните хартиени бюлетини, изборни книжа и материали, да осъществяват контрол при транспортирането, доставката, разпределението и съхранението им, както и да подписват съответните приемо-предавателни протоколи във връзка с произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

РИК- Кюстендил определи и кой член на комисията за коя община от област Кюстендил ще отговаря, като само за двете големи общини Кюстендил и Дупница са разпределени по двама членове на комисията. За Кюстендил са Евелина Нешева и Силвия Петрова, а за Дупница- Десислава Стоянова и Камелия Петрова.

РИК утвърди и номерацията на 281 секции, в които към момента ще се гласува в област Кюстендил на изборите за ЕП на 26 май. Очаква се и създаването на подвижни избирателни секции, за да могат да упражнят правото си на глас хората с увреждания, каза пред Дарик председателят на РИК- Кюстендил Красимир Петров.
 
Дарик- Кюстендил