инж Здравчо Тодоров
инж Здравчо Тодоров / РДГ-Кюстендил
1207 проверки са извършили служителите на РДГ-Кюстендил по контрола и опазването на горските територии от териториалния обхват на РДГ от началото на годината до сега.

В това число  са проверени: 86  обекти  за  складиране  и  преработка и търговия с дървесина,120 обекти  за  добив на  дървесина,711 превозни средства ,165 ловци,14 риболовци.
 
От началото на годината горските инспектори и служителите при РДГ са съставили 15 АУАН от общо съставени 25 броя което прави 60%  от всички съставени за периода на територията на РДГ. Задържани са 18 пр. куб. м дърва за горене, 1 МПС и 1 моторен трион.

45 жалби са проверени от РДГ Кюстендил през годината

„През 2018 г. съставените актове са били повече, 32.Това сравнение е относително, защото направените повече проверки и съставените по- малко актове са свързани с превантивната дейност, която извършваме.

Ние насочваме усилията си да сме близо до ползвателите на горските територии. За разлика от други райони в страната , при нас няма груби нарушения”, коментира инж. Здравчо Тодоров, директор на РДГ.

Предвид метеорологическите условия през месец януари 2019 усилията на служителите по контрола и опазването бяха насочени най-вече към контрола на транспортиране на дървесина чрез проверки на претоварни станции.

Проверени са общо 12 претоварни станции, и 190 превозни средства.  Част от проверките са извършени със съдействието на служители на МВР, като при оперативно съдействие на случаи на открити нарушения от служители на МВР, горските инспектори са взели отношение по 4 случая, като са съставили 4 АУАН.