Община Кюстендил обяви търг за 11 павилиона на пазара
Община Кюстендил обяви търг за 11 павилиона на пазара / Дарик- Кюстендил,архив

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на преместваеми съоръжения павилионен тип - общинска собственост за продажба на промишлени стоки, обяви община Кюстендил. Павилионите са на пазара, ул. "Харковска" и ул. "Димитър Пешев". Търгът ще се проведе на 30.04.2015 година, от 10,00часа в залата на ІІ-я етаж в сградата на общината.
Ще бъдат отдадени под наем 11 павилиона, с площ 4, 50 кв. м. и начална тръжна цена от 6,25 лв./ кв. м. без ДДС за площ на месец.
При неявяване на кандидати, ще се проведе повторен търг на 07.05.2015 година. Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №17, до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 29.04.2015 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 05.05.2015 година.