Община Кюстендил готви 7 проекта по ОП Региони в растеж на стойност 18, 9 млн. лв.
Община Кюстендил готви 7 проекта по ОП Региони в растеж на стойност 18, 9 млн. лв. / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил

Община Кюстендил работи по проект „Бюджетна линия на Община Кюстендил- конкретен бенефициент по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020". Бюджетна линия е за 39 общини. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 99 084, 10 лв. Проектът ще продължи до 19.12.2023 г.
"Целта е повишаване капацитета на община Кюстендил за изпълнение на ролята й на бенефициент на градска власт и на междинно звено, за ефективно и качествено управление и изпълнение на Инвестиционната програма, за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на община Кюстендил", коментира ръководителят на проекта Десислава Любенова.
Община Кюстендил разработва за кандидатстване 7 проектни предложения, от различни приоритетни оси.
"В етап на оценка са вече проектите за благоустрояване на градската среда и образователна инфраструктура, които предвиждат благоустрояване на парка около галерията и коритото на река Банщица, както и саниране на сградите на ПМГ, ОУ "Даскал Димитри" и Детска градина "Първи юни"- сградата в кв. "Колуша". Подготвяме нови проектни предложения, които да подадем за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, в това число и за саниране на сградите на община Кюстендил и ОД МВР- Кюстендил. И другите две от 7- те в Инвестиционна програма са проект за изграждане на Център за работа с деца на улицата в кв. "Могилата" и проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на театъра", отговори на въпроси на Дарик зам.- кметът Радмила Рангелова.

Реализацията на тези проекти трябва да стане до 2020 г. Общият бюджет е 18 900 000 лв., с участието на общината по отношение на обектите, които й генерират приходи.