/ Дарик-Кюстендил, архив
Община Дупница започва прием на заявления от потребители за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”.

Община Дупница обяви подбор на персонал за здравно-социални услуги

Документи се подават всеки работен ден от 9:00 до 17:30 в центъра, който се намира в жк. "Дупница". бл.8 А всеки работен ден до приключване на дейностите по проекта.

За включване в социалната услуга могат да кандидатстват възрастни хора над 65 години, лица с валиден ТЕЛК, с хронични заболявания нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи и лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение. Освен почасови мобилни здравно-социални услуги те ще получават и психологическа подкрепа и консултиране.

Oбщинa Дупница пpиeма зaявлeния зa вĸлючвaнe в мexaнизмa "Личнa пoмoщ"

Услугите ще се предоставят за период от 12 месеца. Всеки одобрен ще получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден. Документите се получават на място в центъра в жк. Дупница или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Общината в раздел Обяви и съобщения - други обяви.

На подалите заявления ще се изготви индивидуална оценка на потребностите. Кандидатите за потребители на услугите могат да получат повече информация на тел: 0876/ 321-066.