Ликвидацията на ВиК- Кюстендил продължава, МРР доволни от ликвидатора
Ликвидацията на ВиК- Кюстендил продължава, МРР доволни от ликвидатора / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил

Задоволство от работата на ликвидатора на ВиК- Кюстендил изрази представителят на Министерството на регионалното развитие, държавният експерт Валентин Гетов.
"Не съм упълномощен за оценка, но ликвидацията се води стегнато, а и публичния изпълнител допълнително регулира процеса, като дава нюанси на бързината. Положителната му роля е, че има рестриктивност на разходите", отговори на въпрос на Дарик Валентин Гетов. Той бе категоричен, че от началото на ликвидацията досега са събрани много пари и много задължения са изплатени.

Ликвидацията на ВиК- Кюстендил продължава, МРР доволни от ликвидатора
netinfo

Общото събрание на ВиК, в ликвидация днес одобри отчета на ликвидатора и годишния финансов отчет за 2012 година, като само представителят на Община Кюстендил Таня Атанасова е гласувала против, с мотив- не е получен доклада за работата на дружеството. Освен мажоритарният акционер- представителят на МРР, присъстваха упълномощени лица от общините Бобов дол и Рила. Единодушно е прието отписването на вземания по давност, в размер на 562 184 лв. От тях несъдебните са- 385 хил. лв., като това са вземания с изтекла погасителна давност от над 5 години, на починали лица, на прекратили съществуването си фирми. Съдебните вземания, които няма как вече да се търсят са в размер на над 176 хил. лв., при тях има образувани изпълнителни дела, но с изтекла 10- годишна давност.
Представителят на министерството каза, че Общото събрание е трябвало да бъде още през месец май, но е отложено, защото е изчакан отговор от НАП, за това може ли да се отпишат задълженията към Световната банка, по т. нар. "воден заем", изтеглен 1996 година.
"Този заем тежи като воденичен камък на ВиК, дължат се още около 1 млн. лв., като лихвите са много големи и размера им е надхвърлил този на главницата. НАП ни отговори, че тези задължения не могат да се отпишат, касае се за гарантиран държавен заем", коментира Валентин Гетов. Другото голямо задължение на ВиК- Кюстендил, в ликвидация е към Басейнова дирекция, за над 1 млн. лв. без лихвите, такси за водоползване и заустване.
В момента, вземанията на дружеството са с 600 000 лв. повече от задълженията му.
Въпросът за обявяването на ВиК в несъстоятелност не е бил тема на днешното общо събрание. Това е само вариант по Търговския закон.
Сегашният краен срок за ликвидацията е 31 декември 2013 година. След анализ на постигнатите резултати през тази година ще се обсъди дали процеса на ликвидация да продължи или дружеството да се обяви в несъстоятелност.
"Ликвидацията е добра възможност да се осребрява имуществото добре", заключи Гетов.

/ Снимка- ликвидаторът Йордан Лазаров /

Ликвидацията на ВиК- Кюстендил продължава, МРР доволни от ликвидатора
netinfo