Красимир Руев: Работим за факултет на Тракийския университет в Кюстендил
Красимир Руев: Работим за факултет на Тракийския университет в Кюстендил / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил

Факултет на Тракийския университет може да бъде открит в Кюстендил, каза водачът на листата на АБВ за Кюстендилски избирателен район Красимир Руев, по време на юбилейното събрание за 85- та годишнина на Института по земеделие в Кюстендил. Руев прочете поздравителен адрес от името на ректора на университета проф. д- р Иван Станков.
"Преди около 2 месеца се създаде инициативна група, която проучва възможностите за откриване в град Кюстендил на факултет на аграрен университет и по специално на Тракийския университет. Беше обобщена правната база и проучени възможностите, като материални фондове и научен потенциал на овощарския институт. В резултат на тази кореспонденция с Тракийския университет, сме уведомени, че се гледа на тази идея положително. Едната част от изискваните условия- материална база и научен потенциал е налице, но другата и по- важната е- енергията на кюстендилската общност. Убеден съм, че такава енергия ще се намери, хора които да не жалят сили и време, и да положат необходимите усилия. Надявам се тази идея да се реализира и аграрната наука в кюстендилско да премине на по- висок етап и да имаме един факултет с насоченост в областта на земеделието, технологията и безопасността на храните. Очаквам за това нещо да работи и екипа на Института по земеделие и лично директора му проф. д- р Димитър Домозетов", заяви водачът на листата на АБВ Красимир Руев.

В поздравителният адрес за 85- та годишнина на Института по земеделие от ректора на Тракийския университет, Проф. д- р Иван Станков се казва:
"Вашият институт има завидна история и традиции. Земеделска институция доказала своето място, както в българската така и в световната земеделска наука и практика.
Учените от вашия институт създават висококачествени сортове, внедряват най- новите методи на селекция , съвременни научни постижения в овощарството. Всичко това Ви утвърждава като желан партньор в национален и световен мащаб.
Уверени сме, че благодарение и на вашия труд българското земеделие ще се развива и ще отговори на всички критерии на ЕС и достигне европейско ниво. Можете да разчитате на нашата подкрепа за бъдещо успешно развитие на българското висше образование и аграрна наука".


Красимир Руев прочете и поздравителен адрес до Института по земеделие и проф. д- р Димитър Домозетов и от президента Георги Първанов, лидер на АБВ.
"Като специализирано научно звено, вашият институт има отговорна мисия. Години наред института оправдава очакванията на земеделските стопани и научната общност. В резултат на научна- селекционна дейност са създадени десетки сортове. Адмирирам научно- изследователската ви програма насочена и върху производството на интегрирана и биологична, плодова продукция. Убеден съм, че имате потенциал и качества да се справите с предизвикателствата на времето. Земеделската продукция да е качествена, да е евтина, да е стойностна и да е екологично чиста", се казва в поздравителния адрес на Георги Първанов.