Кметът Петър Паунов настоява черешопроизводителите да бъдат компенсирани от държавата
Кметът Петър Паунов настоява черешопроизводителите да бъдат компенсирани от държавата / Дарик радио,архив

Кметът на община Кюстендил Петър Паунов внася предложение до заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев и до министъра на земеделието и храните Десислава Танева за компенсиране на черешопроизводителите, заради затворения руски пазар.
В предложението се настоява Европейската комисия да изработи механизъм, по който да бъдат изчислени пропуснатите ползи от българските производители във връзка с наложеното ембарго от Русия.
В момента себестойността на качествените череши е 0.60 - 1.30 лв/кг. Изкупната цена, продиктувана от свитото потребление на международните пазари във връзка с наложеното от Руската федерация ембарго за внос на селскостопански и хранителни продукти е между 0.60 и 1.30 лв/кг. Черешопроизводителите не могат да си възстановят инвестициите при сегашното ниво на субсидии и това създава изключително сериозни препятствия пред развитието на земеделието в региона.
В тази връзка Петър Паунов предлага държавата да предприеме спешни мерки за осигуряване на:
- Държавна финансова подкрепа, прилагана по схемите и мерките за директни плащания, която да бъде в размер на не по-малко от 50% от себестойността на продукта. Повишаването на субсидията е стимул и гаранция за откриването и поддържането на трудова заетост в регионите с най-нисък доход на глава от населението. Настоявам оправеното предложение да бъде разгледано при гласуване на средствата от републиканския бюджет за следващия програмен период, определени за националните доплащания по Наредба № 2 от 21.02.2011 год. за Специфичните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфични доплащания.
- Извънредни спешни мерки за подпомагане на черешопроизводителите, за да бъдат намалени загубите, които те търпят, вследствие на наложената забрана за внос в Руската федерация. Предлагам да бъдат компенсирани, като помощта да бъде в размер на 250 евро за тон.
Предприемането на тази мерки е задължителна стъпка в подкрепа на земеделските производители и осигуряване на възможности за развитие на производството и преработвателната промишленост.