/ iStock/Getty Images
Членовете на ВиК асоциацията в Кюстенидл върнаха за доработка бизнес планът на водното дружество.

При гласуване на дневния ред на днешното извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Кюстендил точка 2 отпадна.

Извънредно събрание на Асоциацията по „ВиК” в Кюстендил

Тя касаеше вземането на решение за откриване на процедура по прекратяване на Договор от 5 април 2016 година за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, и предоставяне на ВиК услуги, сключен между Асоциация по ВиК-Кюстендил и ВиК оператора „Кюстендилска вода“.

Не се съгласува и се върна за доработка и Бизнес планът на ВиК оператора „Кюстендилска вода“ за развитие дейността на дружеството като ВиК оператор за регулаторния период 2022-2026 г. на основание чл. 198 в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите.

По време на заседанието, в точка "Други", се разискваха проблеми във връзка с предоставянето на ВиК услугите.
Агенция "Фокус"