/ netinfo
Двудневен семинар „Дай път на живота” започна в Кюстендил. Той е на тема „Изграждане на социални компетентности при ученици от начален и гимназиален етап на обучение“ и предназначено за педагози, психолози и лица, имащи интерес към реализирането на програмата.

Целта е учителите да се запознаят и да овладеят разработените иновативни учебни помагала, включващи ролеви игри и видеоматериали, чрез които да обучават ученици от 3 до 5 клас и от гимназиалния курс за формиране в тях на толерантно и неагресивно поведение на пътя като сегашни спътници в автомобила и бъдещи шофьори.

Семинарът се организира с партньорството на Синдиката на българските учители,партньори са Ротари клуб, отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция„Национална полиция“ - МВР, Министерство на образованието и науката, Институтът по психология на МВР, Съюза на българските автомобилисти, Съюз на преподавателите по авто и мото подготовка.

Целта е да се осигурят мислещи хора за живота, които знаят как да се пазят, как да уважават другите и във всеки един момент да имат адекватни реакции,категорична е зам.-министърът на образованието и науката Таня Михайлова, която е гост на семинара.

семинар
netinfo


 „Часовете по безопасност на движението съществуват като възможност, съществуват и разработени програми, но знанието не може да е самоцел и то само по себе си не решава проблемите, като знаете много е важно как  се прилага.

Спазването на правата, възпитанието в толерантност и зачитане правото на другия е изключително важно. Нашата задача е да развиваме социални и граждански компетентности. Самият факт, че министерството има партньори с които да работи заедно в тази насока показва, че от всички страни се вижда значението на този изключително важен момент във възпитанието на учениците. Не само знанието, а и развиването на тези умения в учениците.

Важно е и трябва да се случват нещата, защото в крайна сметка не трябва да има празни класни стаи и деца, пострадали от катастрофи или да са останали без родители”, заяви зам.-министърът на образованието и науката Таня Михайлова.

Ни е тук търсим ефектът чрез децата и учениците да възпитаваме и родителите. Видяхме колко много усилия се положиха от много институции да въздействат върху тази толерантност на пътя, преодоляване на агресията. Въпреки законодателните промени виждаме, че всеки ден се случва нещо, което не е приятно за всички нас.

За това, чрез младите хора ,които трябва да усвоят именно този начин на поведение,  на нова ценностна система във всички аспекти на живота, трябва да се въздейства и на техните родители”,коментира председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева.
 
Причината да направим този проект е лошата статистика-всеки ден имаме по двама убити по пътищата на България и  над 25 ранени, повечето от които остават инвалиди.Икономиката на България губи над 2 млрд. лв.всяка година, всичко това влияе зле на икономиката, на демографията, на имиджа на България, затова намаляването на жертвите на пътя е национална кауза.Сега се работи по подобряване на инфраструктура, по различни проекти, но не и по образоването за намаляване на агресията, за толерантност, за подобряване на собствената преценка на своите възможности”, заяви Христо Михайловски от Ротари клуб София, който е ръководител на кампанията.