процент
процент / dariknews.bg
Преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в област Кюстендил към 31.12.2018 г. възлизат на 42.9 млн. евро, което е с 0.4% повече в сравнение с 2017 го., сочат данните на НСИ.

 Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.2% и съответно 0.3% от ПЧИ в рамките на Югозападен район.
 
 По размер на чуждестранните инвестиции област Кюстендил заема двадесет и шесто място в страната, следвана от областите Монтана и Силистра.
 

 Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлените предприятия в областта - 24.6 млн. евро или с 3.3% по-малко от 2017 г., като 39.4% от тях са в раздел „Производство на текстил и облекло; обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“.

В отрасъл „Операции с недвижими имоти“ са инвестирани 11.0 млн. евро. В сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани 4.6 млн. евро или с 24.5% по-малко спрямо предходната година. През 2018 г. тези три дейности заедно формират 93.6% от общия обем на ПЧИ в област Кюстендил, а общият им размер намалява с 2.6% спрямо 2017 г.
 
И през 2018 г. най-много преки чуждестранни инвестиции са направени в предприятията на територията на община Кюстендил - 29.1 млн. евро, следвана от общините Дупница и Сапарева баня, съответно с 9.6 и 3.7 млн. евро чуждестранни инвестиции.