17 терена на търг за кафенета и услуги
17 терена на търг за кафенета и услуги / netinfo
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 17 терена обяви община Кюстендил. На цена от 2,80 до 4,10 лв. (без ДДС) на кв. м ще  започне търга за разполагане на преместваеми съоръжения за кафе и закуски. Предложени са 13 общински терена.

По-високата начална цена е за места в централната част – на бул. “България”, а най-ниската за терени в кварталите “Герена” и “Изток”. За осем от терените за кафенета началната тръжна цена е 3,50 лв.

Администрацията предлага и четири места за магазин за хранителни стоки, плод и зеленчук; парфюмерия; фризьорски услуги и траурни услуги.

Търгът е на 26 февруари. Цената за складова и помощна площ за помещенията е 35% от цената за търговска площ и върху същите се начислява 20% ДДС.