/ iStock/Getty Images
Областен съвет за защита от домашното насилие заработи в Хасково. Платформата е част от координационен механизъм за подкрепа и помощ на жертвите на домашно насилие, съобщиха от Фондация "Х и Д джендър перспективи", която е в основата на инициативата.

Днес в областната администрация в Хасково се е състояло първото заседание на формата с участието на компетентни държавни институции и граждански организации. Свързаните с темата проблеми ще бъдат обсъждани два пъти годишно.

В трите консултативни центъра на неправителствената организация в Хасково, Димитровград и Свиленград през 2021 година са преминали 339 жертви на домашно насилие, уточниха от фондацията. От пострадалите 298 са жени, а 41 - мъже.

В рамките на изпълнявания проект на НПО-то, в 7 общини на областта са били обучени 70 представители на полицията, социалните служби, общините и училищата. По време на обученията са били обсъждани теми, свързани с домашното насилие над пълнолетни лица и над деца.

Участниците в днешната среща са отчели още, че в условията на пандемия случаите на посегателства над незащитени в домашна среда растат.
БТА