Според анализите на РИОСВ: Липсата на кислород убила рибата в р. Банска
Според анализите на РИОСВ: Липсата на кислород убила рибата в р. Банска / Darik News, архив

Получени са всички резултати от изпитванията на взетите на 23 юни водни проби във връзка с постъпилите в РИОСВ– Хасково сигнали за умряла риба в р.Банска до с.Каснаково. Както показаха анализите на място, най-вероятната причина за измирането на рибата е ниското съдържание на разтворен кислород във водите на р. Банска и Терс дере, приток на реката и приемник на пречистените води от Северна индустриална зона в Хасково. Резултатите от изпитанията показват превишения на стойностите за добро състояние на повърхностните води по някои от останалите показатели, но това не би могло да доведе до измиране на рибата в реката, коментират от инспекцията.

Анализът на всички резултати предполага, че в р.Банска най-вероятно по Терс дере, залпово са постъпили замърсени отпадъчни води, като до проверката изтичането им е било прекратено, но заедно с високите температури през периода и началото на лятното маловодие са довели до изчерпване на кислорода и измирането на рибата. Предвид постъпването на непречистени битови отпадъчни води от населените места покрай реката, замърсяването от малки животновъдни ферми и вливането на води от индустриалната зона, не може категорично да се докаже източникът на замърсяване, посочват от РИОСВ.

 

На 24 юни инспекторите са предприели повторен оглед, а на 30 юни отново е извършена проверка на р.Банска при с.Каснаково и на Терс дере от експерти в РИОСВ-Хасково, БД ИБР– Пловдив и РЛ- Хасково. Експресните анализи на място са установили високо съдържание на разтворен кислород и в двата пункта. Очаква се състоянието на реката да се нормализира.