Над 20 процента от ток ще икономиса Община Хасково
Над 20 процента от ток ще икономиса Община Хасково / Дарик радио-Хасково, Архив

Повече от 20 процента ще са икономиите от сметките за електричество в Община Хасково, след като излезе на свободния пазар, изчисляват от аадминистрацията й. Приключи обществената поръчка за доставка на електричество на около 700 измервателни  точки в града, включително за улично осветление.  Сред тях са общински предприятия, здравни заведения, центрове за настанаване, старческият дом, училища и детски градини.

Шест фирми участваха с оферти. Сред тях са както утвърдени електропреносни дружества, така и нови, уточняват от общината. Най-добра цена е предложена от „Енергийна финансова група“-  за улично осветление 35 лева нощна енергия за мегаватчас и 73 лева за дневна за мегаватчас. За останалите точки 67,51 лева за мегаватчас.

До сега община Хасково плаща около 120 хиляди лева  месечно за електричество, като в тази сума не се включват общинските предприятия, детските градини, здравните заведения, домове и центрове за настаняване.