19 пощенски станции в областта от днес приемат данъчни декларации
19 пощенски станции в областта от днес приемат данъчни декларации / netinfo

19 пощенски станции в Хасковска област приемат от днес данъчни декларации, информират от офиса на НАП в Хасково.  Това са 3 клона в град Хасково и по един във всички по-големи населени места - Харманли, Свиленград, Ивайловград, Любимец, Тополовград, Стамболово, Минерални бани и други, като в Димитровград са два - централният и този в квартал Черноконево.

Всички станции вече са снабдени с необходимите формуляри, а пощенските служители, които ще приемат декларации, са обучени от експерти на НАП и знаят задължителните реквизити, за които трябва да проверяват - служебни бележки от работодателите за изплатени суми, подпис на лицето, както и банкова сметка, ако има данък за възстановяване.

Освен в 19-те пощенски станции, гражданите и дружествата могат да подават образци на място в НАП, по пощата като писма с обратна разписка или по интернет с електронен подпис. Последният начин дава възможност на дружествата, които декларират дължимото онлайн и го внесат в срок до 31 март, да намалят данъка си с един процент, но не повече от 1 000 лв. Физическите лица при електронно деклариране също се ползват с отстъпка, която за тях е 5 на сто и важи до 30 април. 31 март е срокът за фирмите, които декларират корпоративен данък.

Гражданите и едноличните търговци подават годишни данъчни декларации най-късно до 30 април.