През пролетта на 2015 г. ще се видят първите резултати от превръщането на Габрово в зелен град
През пролетта на 2015 г. ще се видят първите резултати от превръщането на Габрово в зелен град / DarikNews.bg

Общинско звено, създадено по швейцарска програма, ще бъде ангажирано с озеленяване на община Габрово. Развитието на инициативата ще е на етапи, като първоначално се започва в рамките на града. В четвъртък местния парламент ще разгледа идеята, за да може звеното да започне да функционира от 1 ноември тази година.

Догодина вече ще има видим ефект, уверяват от местната власт. Швейцарската община Тун и Габрово започват много тясно сътрудничество за реализиране на идеята за озеленяване на Габрово. Тази година, благодарение на този проект, ще се закупи техника, която да обезпечи дейността на звеното, ще се набира и персонал. Офисът на звеното ще бъде разположен на ул. "Станционна" №9 в Габрово.

Инж. Дарин Ботев и арх. Илвина Илийчева имат ангажимента да структурират новата за Община Габрово дейност.

Досега се разчиташе на външни фирми, но според кмета Таня Христова, за да се реагира гъвкаво и адекватно по отношение на зелените зони се налага общинската администрация да има пряк ангажимент към процеса.

"Звеното трябва да бъде позиционирано в централната градска част, за да може да реагира лъчеобразно. Като начало средствата, с които се разполага по Българо-швейцарската програма, позволяват да се закупи дребно габаритна техника. Общината днес не разполага с площи за общински разсадници, така че ще се разчита на външни доставчици. През месеците март и април ще бъдат видими първите резултати от работата на звеното по озеленяване", каза инж. Ботев.

"Всички площи, които са за широко обществено ползване, ще се включат за поддържане от звеното. ще предложим нова категоризация. Ще бъдат съставени технологични карти, които ще съдържат информация къде и каква дейност трябва да се извърши", допълни арх. Илийчева.

Звеното ще залага на взаимодействие с населението. Екипи от доброволци ще консултират хора, които имат желание да озеленят района си и да поддържат. Ще се предоставя и посадъчен материал.

Идеята на Общината е да създаде устойчиво звено за озеленяване, което да работи по промяна на градската среда, което включва и работа с жителите.