/ iStock/Getty Images
Нова цена на водата от 1 януари в Габрово, съобщиха от ВИК.

Водопроводът към селата под Витата стена в Габровско става приоритет

С Решение № Ц-46 от 30 декември Комисията за енергийно и водно регулиране утвърждава нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „ВиК” ООД.

Гражданите ще заплащат 2,620 лв./куб.м с ДДС.