Форум за интегрирането на деца със специални образователни потребности
Форум за интегрирането на деца със специални образователни потребности / Дарик Габрово, архив

Започва специализирана медийна кампания по проект „Повече ЗаЕдно", съобщават от общинската администрация. Разработката е насочена към подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности /СОП/ в Община Габрово.

За подпомагане на процеса за промяна в обществените нагласи, трудно приемащи различието, по проекта стартира провеждането на специализирана медийна кампания, в рамките на която ще бъде проведен и форум по проблемите на интегрирането и приобщаването на деца със СОП.

Форумът под мото „Да приобщим децата, да съборим бариерите пред постиженията" ще бъде проведен на 29 март 2013 г. в хотел „Балкан", като в него ще участват водещи експерти по проблемите на приобщаването на деца със СОП, представители на целевите групи, медиите и всички заинтересовани страни.

До този момент по проекта са обучени  105 специалисти за работа с деца със специални образователни потребности;създадена е „Лаборатория за родители", назначени са 38 специалисти за работа с деца със СОП - специалисти с педагогически функции в детските градини и училища, ресурсни учители, логопеди, психолози, рехабилитатори, театрали.; оборудвани са 15 ресурсни кабинети и зала за психомоторика на територията на ПУ „Н.Палаузов", създадена е и специализирана библиотека.

Общата стойност на проекта възлиза на 370 525,76 лева безвъзмездна финансова помощ