Цветомир Михов внесе промяна в Закона за пътищата, която ще разреши проблеми със зимното почистване
Цветомир Михов внесе промяна в Закона за пътищата, която ще разреши проблеми със зимното почистване / ГЕРБ Габрово

Народният представител от ГЕРБ Цветомир Михов внесе в Народното събрание промяна в Закона за пътищата, според която изграждането, поддържането и ремонтът на републиканските пътища в рамките на населените места ще се извършва съвместно, по взаимна договореност между АПИ и общините. Промяната се налага, тъй като предишните управляващи въведоха изменение, което задължаваше Агенция „Пътна инфраструктура“, съответно Областните пътни управления по места да поддържат и републиканските пътища в рамките на населените места.

Още преди месеци Михов предупреди, че това изменение ще доведе до сериозни проблеми със зимното почистване в градовете. „На практика за Габрово това означава, че по едни улици в града ще трябва да чисти Областно пътно управление, а по други – общинското предприятие „Благоустрояване“, което е предпоставка машините постоянно да се движат с вдигнати гребла, както и да не могат да стигнат до улици, които трябва да почистят“, коментира Цветомир Михов.

Още тогава той заяви, че този проблем е един от първите, с разрешаването на които трябва да се заеме Народното събрание, за да се посрещне по-леко зимата. В мотивите към законопроекта се казва, че действащата към момента уредба усложнява реализирането на основните дейности по зимното поддържане на републиканските пътища в границите на населените места до 100 000 жители. „Синхронизирането на дейностите по поддържането на един и същ пътен участък ще позволи да бъде подобрена координацията и ще улесни преценката за последователността на почистване на улиците за нуждите на градския транспорт.

Съвместното поддържане на републиканските пътища в границите на населените места от Агенцията и общините значително ще повиши качественото и ефективно реализиране на тези дейности, като ще бъдат възстановени ангажиментите на местната власт към републиканската пътна мрежа на територията на общините“, се казва още в мотивите.

Като причина за исканата промяна се посочва и липсата на необходимите допълнителни средства по бюджета на АПИ, както и обстоятелството, че съгласно Закона за пътищата винетните такси в полза на агенцията се заплащат само за ползване на републиканските пътища извън населените места.