/ Снимка: Дарик

Със заповед на кмета на Габрово Таня Христова, денят 30 април - вторник е определен за неучебен ден за учениците в училищата и Центъра за специална образователна подкрепа (ЦСОП) на територията на Община Габрово.

Препис от заповедта е връчена на началника на Регионалното управление на образованието в Габрово и на директорите на  училищата на територията Община Габрово за сведение и изпълнение.