Безопасни условия на труд
Безопасни условия на труд / Катя Колева, Директор „Инспекция по труда“, снимка Областен управител

280 са извършените проверки от Дирекция „Инспекция по труда" в Габрово през третото тримесечие на 2017 година. Проверените предприятия са 276 като най-голям процент са с до 9 работещи - 183 предприятия или 66%.

Информацията във връзка със спазване на трудовото законодателството по отношение на здравословните и безопасни условия на труд бе представена пред членовете на Областния съвет по условия на труд. 

„С цел разширяване на инспекционната дейност, Дирекция „Инспекция по труда" със седалище Габрово се стреми към увеличаване на обхвата на контрол. През третото тримесечие на 2017 г. за първи път са проверени 78 предприятия, което е 28% от проверените през периода предприятия.“ – са казва в информацията от директора Катя Колева.

Синдикалисти от Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна ще протестират на 27 октомври 

Констатирани са 1146 нарушения, от които по здравословни и безопасни условия на труд са 668, а по трудови правоотношения -  478. Запазва се тенденцията от последните години, най-голям процент от констатираните нарушения да се отнасят до вътрешно фирмена организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - 63% от установените нарушения Те се отнасят до оценката на риска, провеждането и документирането на инструктажите, дейността на длъжностните лица по безопасни и здравословни условия на труд, периодични прегледи и ремонти на машини и съоръжения, обозначаване на опасностите със знаци и сигнали.

През третото тримесечие на 2017 г. са извършени 25 проверки на строителни обекти в област Габрово. При тези проверки са констатирани 162 нарушения.

Данните, установени при контролната дейност на Дирекция „Инспекция по труда" със седалище Габрово през третото тримесечие на 2017 г. показват, че изпълнението на основните изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд от предприятията в област Габрово е сравнително добро  - 66 % за нашата област  при средно за страната 52%.