200 000 си връщат здравните права за месец
200 000 си връщат здравните права за месец / Дарик Габрово

 

С 200 000 са намалели здравно неосигурените българи до средата на март 2010 г. в сравнение с месец по-рано. Това показват данните на Националната агенция за приходите. Броят на българите, които са с прекъснати здравноосигурителни права до 15 март е 1,2 млн. души, докато през февруари те са били 1,4 млн. В същото време за първите два месеца на 2010 г. НАП е събрала общо 221,5 млн. лв. от здравноосигурителни вноски, като това е с 42 млн. лв. повече от 2009 г. Според НАП намалението на броя на хората без здравни права се дължи най-вече на информационната кампания, която агенцията стартира през януари.

В областта на здравното осигуряване тази година има много промени, които пряко засягат всеки българин. От 2010 г. здравноосигурителните права на гражданите, се прекъсват ако не са внесени повече от три вноски за период от 36 месеца назад, а не 12 месеца, както беше до 2009 г. Освен това повишаването на минималния осигурителен доход се отрази и върху размера на вноските за здравно осигуряване на лицата, които не са осигурени на друго основание (например, трайно безработните). От януари 2010 г. те внасят не по-малко от 16,80 лв. на месец за здраве, докато миналата година сумата е била 10,40 лв. на месец.

От април НАП започва да публикува ежемесечно информация за броя на здравноосигурените и неосигурени лица.