15 регистрирани Сдружения на собственици за енергийно обновяване на жилища
15 регистрирани Сдружения на собственици за енергийно обновяване на жилища / DarikNews, архив

От официалния старт на кампанията за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в Община Габрово са подадени 17 заявления за регистрация на сдружения на собственици, по чл. 29, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост.

От подадените 17, на 15 от тях Община Габрово вече е издала удостоверения за регистрация на сдружение. На сайта на администрацията е публикуван публичен регистър, който се обновява периодично. Има 1 подадено Заявление за интерес и финансова помощ.

На 19.02.2015 г. Община Габрово обяви открита процедура по реда на ЗОП за Изготвяне на обследване по две обособени позиции за:

Изготвяне на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

и Изготвяне на обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

В Центъра за информация и услуги на гражданите на Община Габрово, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа, е на разположение екип от общински служители с различни компетентности, който предоставя консултации на гражданите и им оказва необходимата подкрепа във връзка с учредяване и регистриране на сдружение на собствениците, както и в по-нататъшните стъпки за кандидатстването по Програмата.