Създават нова общинска фирма Градски транспорт Добрич
Създават нова общинска фирма Градски транспорт Добрич / dariknews.bg

Общинските съветниците на Добрич дадоха съгласие да се учреди ново общинско дружество "Градски транспорт" с капитал 30 000 лева. Едноличен собственик на капитала ще бъде община Добрич. Идеята е от 1 юли новата фирма да поеме линиите, изпълнявани сега от тролеите в града. От тази дата влиза в сила новата транспортна схема на общината, според която в Добрич няма да се движат тролейбуси.

Вносителят на докладната записка зам.-кметът Надежда Петкова посочи, че "Тролейбусен транспорт" ЕООД е натрупало задължения към НАП - основно за осигуровки на персонала и ДДС, в размер на 300 хил. лева. По тази причина тя предложи и съветниците гласуваха да се възложи изготвянето на пазарни оценки на част от  имущество на "Тролейбусен транспорт". След това ще се вземе решение дали някои от имотите да бъдат продадени или директно да се предложат на НАП като обезпечение на задълженията. Възлага се оценка на сградите на три токоизправителни станции - "Център", "Дочо Михайлов" и "Гара Юг", на дворните места около тях и на тролеите, които не са в движение. Общинският съвет реши да се направи оценка и на "Автобусен транспорт", чийто собственик на капитала е "Тролейбусен транспорт".

Във внесената докладна записка се посочва, че независимо, че е най-екологичен тролейбусният транспорт в Добрич е нерентабилен поради големите разходи за ел. енергия, поддръжка и ремонт на напълно амортизираните транспортни средства, а също заради малкия пътникопоток по тролейбусните линии. Прави се изводът, че приходите от този транспорт не са достатъчни за покриване на разходите на дружеството. Посочва се, че най-целесъобразен вариант за преструктуриране на дружеството и използване на неговото имущество за изпълнение на транспортната схема на Добрич, е намаляването на капитала му с недвижимите имоти, които са били внесени под формата на непарична вноска от общината.

Идеята да се учреди ново транспортно дружество е на създадената в Общинския съвет временна комисия, която се занимава с проблемите на "Тролейбусен транспорт", коментира пред журналисти общинският съветник от "Атака" Атанас Атанасов, който е член на комисията. На въпрос дали това означава, че се върви към ликвидация на фирма "Тролейбусен транспорт" той отговори, че по темата има различни виждания. "Моето лично мнение е, че тролейбусен транспорт като дейност за момента може да бъде замразена, но не и ликвидирана", каза Атанасов. Според него в бъдеще активите на фирмите за автобусен и тролейбусен транспорт могат да се влеят в новоучреденото дружество "Градски транспорт".

С решението си Общинският съвет задължи управителят на "Тролейбусен транспорт" до 7 февруари да изготви план за оптимизиране на дейността на предприятието като се намалят разходите и персонала.

Прие се още за временен управител на новата транспортна фирмата ще бъде назначен бившият шеф на "Газинженеринг" – Георги Генчев, който ще работи без възнаграждение до провеждане на конкурс за избор на титуляр на поста, увери Надежда Петкова. Тя подчерта, че в бъдеще новото дружество би могло да поеме и функциите на вътрешен оператор при реализация на проекта за интегриран устойчив градски транспорт  в Добрич и да получи новите автобуси, които се планира да бъдат купени по този проект.