/ ThinkStock/Getty Images
Окръжният съд отхвърли предявения от „Диагностично - консултативен център I Добрич“ООД иск за сумата от 204 777 лв. срещу бившия управител на дружеството д-р Велина Комарева. Мотивът на съда е, че искът е неоснователен и недоказан. Лечебното заведение претендираше да получи обезщетение за имуществена вреда в размер на 157 760 лева, причинена от незаконосъобразни разпоредителни действия, извършени от бившия управител в периода от 1 януари 2011 г. до 31 август 2015 г., както и 47 016 лева обезщетение за забавяне върху главницата.

ДКЦ 1 търси над 200 хиляди от бившия си управител д-р Комарева, тя отрича да е нанесла щета
           
В исковата молба се твърдеше, че д-р Комарева е ощетила здравното заведение чрез извършване на действия по разпореждане на плащания над определеното й възнаграждение по договор за управление на търговското дружество. Претенциите се основаваха на Акт за начет от Агенцията за държавна финансова инспекция, издаден на 1 декември 2016 г., според който д-р Комарева е причинила на дружество вреди в размер на посочената сума.

ДКЦ - 1 иска от бившия си управител над 150 000 лева обезщетение за причинени вреди
           
Окръжният съд прие за установено обаче, че констатациите в акта за начет не се потвърждават от събраните в хода на производството доказателства. От заключенията на назначените по делото експертизи е видно, че сумата от 157 760 лева представлява получените от д-р Комарева възнаграждения за работа й като офталмолог по граждански и трудов договор в ДКЦ-1. Договорите не са сключени в нарушение на законова уредба, тъй като не съществува забрана лекар с призната специалност, който е вписан като управител на Диагностично консултативен център, да полага труд като специалист в същия център, посочва в решението си Окръжният съд.

По делото безспорно е доказано, че начислените в посочения период възнаграждения на д-р Комарева изцяло съответстват на договореното и на вътрешната нормативна уредба на здравното заведение по заплащането на труда на лекарите - специалисти.
           
Окръжният съд заключи, че предявеният иск трябва да бъде отхвърлен, тъй като събраните по делото доказателства не установяват вина на бившия управител на ДКЦ-1 и налагат извода за недоказаност на предявената претенция.
           
ДКЦ - 1 е осъдено да плати на д-р Комарева сумата от 7170 лева за направените съдебно-деловодни разноски.
           
Постановеният съдебен акт подлежи на обжалване пред Варненски апелативен съд.