За седем месеца, спешните пациенти в Добрич ще се приемат в Терапевтичния корпус на болницата, на първия етаж, където преди е било спешното отделение, по информация на ръководството на МБАЛ-Добрич.

Предстои изпълнение на голям инвестиционен проект за модернизация на системата на Спешна медицинска помощ в Р България, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Започва изграждането на ново Спешно отделение на територията на Хирургически корпус на „МБАЛ-Добрич”АД.

Поставени са обозначителни табели, знаци и информационни табла, указващи местоположението на променените структури, с цел улесняване на лицата, потърсили спешна медицинска помощ на територията на „МБАЛ-Добрич”АД.

COVID отделенията в болниците в София са пълни на 80 %

На този етап 6 лаборатории в област Добрич правят безплатни бързи антигенни тестове. Имената на звената са публикувани на сайта на РЗИ.

В няколко поредни неделни дни в Добрич в района на голям хипермаркет работи мобилен имунизационен пункт от 10,00 до 14,00 часа.

Заповед на директора на РЗИ-Дч разпорежда да се създаде организация от ръководствата на лечебните заведения в областта за осигуряване с медицински персонал, както и МБАЛ - Добрич да поддържа готовност да оказва помощ през периода на епидемична обстановка с осигуряване на над 50 % от легловия си капацитет за хоспитализация на пациенти с коронаинфекция.

В документа още е разпоредено задължително по две легла за изолация да има в лечебните заведения за специализирана болнична помощ за рехабилитация в областта – в СБР „Тузлата“ и СБР „Медика Албена“.
 
Информационна агенция Фокус