СОУ "Димитър Талев" залага на игрите и спорта в нов международен проект

СОУ Димитър Талев залага на игрите и спорта в нов международен проект
СОУ Димитър Талев залага на игрите и спорта в нов международен проект / Община Добрич

СОУ„Димитър Талев” се включва в нов международен проект, чиято цел е подобряване на здравето и социалните умения на учениците, съобщиха от училището. Името на проекта е GAMES и представлява абревиатура на Games Always Make Everyone Supportive („Игрите ни правят сплотени).

Целта е игрите и спорта да бъдат включени като неразделна част от учебния процес, а учениците да бъдат окуражени и обучени във воденето на пълноценен, щастлив и здравословен живот. Дейностите, предвидени в проекта, включват превенция на вредните навици като употребата на алкохол, пушенето, злоупотребата с наркотици, консумирането на нездравословни храни, пристрастеността към компютрите и др. Програмата е провокирана от съвременни проучвания, показващи, че най-големите заплахи за здравето на  модерното общество са липсата на физическа активност и затлъстяването.

Учениците от СОУ „Димитър Талев” ще обменят добри практики и опит със свои съученици от Италия, Литва, Словакия и Полша. Петте училища, участващи в проекта, ще сформират един умален модел на европейското общество, обединено от идеята за здравословния начин на живот.

Предвижда се спортните дейности да бъдат провеждани сред природата, за да се провокира интересът на учениците към екологията. Проектът е с продължителност 2 години и е по програма "Еразъм +", Ключова дейност 2 "Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики" към Центъра за развитие на човешките ресурси.