/ Дарик, архив
Общо 3028 проверки са извършили през изминалия месец горските стражари към Североизточно държавно предприятие, което стопанисва държавните гори в четирите области Варна, Добрич, Търговище и Шумен. 689 от проверките през октомври са на обекти за добив на дървесина, 831 – на превозни средства, 1210 – на ловци, а 298 – на любители на риболова и други физически лица.

В рамките на месеца са съставени 16 констативни протокола и 39 акта.

Служителите на 13-те горски и 5 ловни стопанства в обхвата на СИДП са установили незаконната сеч на общо 40,56 куб. м дървесина. От нарушителите, хванати да извършват нерегламентиран добив на дърва за огрев, са конфискувани 13 каруци, 3 коня и 3 моторни превозни средства.

Сред задържаните през октомври вещи има и моторен трион и други инструменти за дърводобив.

Системните проверки на горските стражари продължават. Мобилните екипи извършват обход на територията, като остава засилен контролът на местата с висока концентрация на нарушения.

При съмнения за незаконен добив на дървесина гражданите да подават сигнали на телефон 112, апелират от СИДП. Извършването на сеч, товаренето, транспортирането, разтоварването, придобиването, съхраняването и преработването на дървесина без разрешение  се наказват от закона с глоба от 50 до 3000 лв.

Ако противоправните действия се извършват организирано с търговска цел от юридическо лице или едноличен търговец административното наказание е имуществена санкция  в размер от 100 до 5000 лв. При повторно нарушение в срок от една година от влизането в сила на наказателно постановление се налага глоба или имуществена санкция в троен размер.

В случай, че нарушителите бъдат подведени под наказателна отговорност, ги грозят до шест години затвор и глоба от 1000 до 20 000 лева, напомнят от СИДП.