РИОКОЗ ще проверява опасни ли са антените на мобилните оператори
РИОКОЗ ще проверява опасни ли са антените на мобилните оператори / dariknews

От месец септември РИОКОЗ - Добрич започва проверки на базови станции на мобилни оператори, разположени близо да училища и детски градини, съобщи в ефира на Дарик радио началникът на инспекцията д-р Розалина Брайкова. За измерванията ще се използва апаратура от Варна, тъй като РИОКОЗ -Добрич не разполага със собствена.

Предвиден е мониторинг на общо 8 антени. Ще се проверява дали те отговарят на изискванията за пределно допустими нива на електромагнитните лъчения.

Планувани са измервания на базови станции, разположени близо до Строителния техникум, Международния колеж, Гимназиите по строителство и туризъм, Международния колеж, училища „ Хр.Смирненски" „Стефан Караджа", Спортното училище, както и на антените, монтирани близо до детски градини с номера 11, 7 и 18. Замервания ще се правят и на базова станция по бул. „25-ти септември" заради близостта й до ДКЦ-2.

Съгласно действащата сега наредба инвеститорът има задължението да определи хигиенно-защитната зона около поставената антена и да направи три контролни замервания, обясни д-р Брайкова.

На този етап не може да се каже колко са общо базовите станции в Добрич, защото няма закон, който да задължава общината да води тази статистика, заяви главният архитект на града арх. Боряна Станчева, която също участва в разговора. 

Председателят на Общинският съвет Иван Мандев пое ангажимента да инициира проверка за броя и законността на всички базови станции на мобилни оператори в Добрич. Той ще внесе въпроса за обсъждане на заседанието на Общинския съвет през месец септември.