/ Главна прокуратура
На 14 май се състоя поредното заседание по делото, в което „Русгеоком“ обжалва решението на РИОСВ-Варна да не допусне добив на газ в Добруджа, в община Генерал Тошево. То се води в Административен съд-Варна. В залата са присъствали над 50 души - граждани.

Дадоха ултиматум на Русгеоком да оттегли инвестиционното си намерение за добив на газ в Добруджа

По делото като заинтересовани лица са конституирани трима души, които изразяват гражданската позиция против инвестиционното намерение на фирмата да търси и добива газ в находище Спасово.

Заинтересованите лица са подготвили многобройни конкретни въпроси към експертите, които са наети да изготвят доклади. Пред Дарик едно от тях - инж. Иванка Казакова от Варна, уточни, че само нейните въпроси са 29, но са претърпели редуциране заедно с останалите от съда.
 
На преминалото на 14 май заседание не е била представена по технически причини експертиза на петима специалисти, сред които химик, геолог и други. Своята оценка е представил единствено еколог, посочен от съда.

От Русгеоком не се отказват от добива на газ в Добруджа

Той е подчертал, че в искането на „Русгеоком“ за добив на газ в Спасово оценката за въздействие на околната среда се базира на документи от РИОСВ от 2015 г., а има по-нови от 2017 г. и това променя обстановката, с което инвеститорът е трябвало да се съобрази. При тези обстоятелства, екологичната оценка не е може да е точна, посочил е експертът. От РИОСВ са подчертали, че фирмата не е поискала по-актуалните данни от тях.
 
Експертът химик е съобщил, че при пробиването на земните пластове от сондите ще се извлече радиоактивна вода, която ще се носи за обезвреждане в Пречиствателна станция Варна. Това, според Иванка Казакова, не е възможно, защото радиоактивна вода не се пречиства.
 
Тя сподели още, че най-големият недостатък в документите на инвеститора е липсата на ясно уточнена технология за добив на газ. „Ако те посочат как точно ще добиват, което не са направили нарочно“, смята Казакова, „веднага ще стане ясно, че това не е добив на конвенционален газ".

Тя очаква петорната експертиза да отговори по-конкретно на поставените от заинтересованите лица многобройни въпроси. Следващото заседание по делото е на 9 юли, но е малко вероятно да е последното, тъй като има голям обем от експертизи за изслушване.