Приемат предложения за състава на Обществения съвет по култура
Приемат предложения за състава на Обществения съвет по култура / Дарик Добрич

Община Добрич очаква предложения за членове на Обществения съвет по култура. Писмените предложения се приемат от днес до 24 януари в общинския Център за услуги и информация или на e-mail: hd.dobrichbg@gmail.com.

Обществения съвет по култура е консултативен орган на доброволни начала към община Добрич. Той се състои от оперативно бюро и секции в областите "Културно наследство и читалища" и "Сценични изкуства".

В състава на секциите се включват представители на културни институти и организации, фондации, неправителствени организации, творчески съюзи и асоциации в областта на културата, образователни институти, медии, изявени личности и експерти от сферата на културата и изкуствата.

Поименният състав на членовете на секциите се определя въз основа на постъпилите писмени предложения до кмета на Общината, който впоследствие определя окончателния числен и поименен състав на Обществения съвет.

Правилникът за организацията и дейността на Обществения съвет по култура е приет от Общинския съвет през март 2013 година.