4 училища от Добричка област може да станат иновативни
4 училища от Добричка област може да станат иновативни / Дарик,архив
Три училища от Добрич и едно от Каварна могат да придобият статут на иновативни. Те са включени в списък на Министерството на образованието и науката и ще получат статута при одобрение от Министерския съвет.

Това са СУ “Димитър Талев“, СУ „Св.Климент Охридски“ и Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“ в Добрич и СУ „Стефан Караджа“ в Каварна. Общо 185 са всички учебни заведения в страната, предложени да станат иновативни, съобщават от МОН.
207 проекта на 202 училища постъпиха в министерството и бяха разгледани от Комисия за иновативните училища. В нея участваха психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната област, личности с доказан опит при създаване и приложение на иновации в областта на образованието, науката и технологиите.

От одобрените 185  учебни заведения  9 са начални училища, 73 са основни, 51 - средни, 30 са профилирани гимназии, 21 - професионални гимназии и един колеж. 22 от училищата в списъка са държавни, 130 са общински, а другите 33 - частни. Те са заявили, че ще постигнат подобряване на качеството на образованието чрез различни иновации.

 46 от училищата ще разработят и въведат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението. Други 51 ще организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната си среда. 88 училища ще използват нови методи на преподаване, а останалите 14 ще разработят по нов начин учебното съдържание, учебните програми и учебните си планове.

Описаните иновативни процеси в проектите ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището. За всяка учебна година са описани етапите на напредък и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.