/ Галина Георгиева
С тържествена церемония бе открита официално ремонтираната и обновена учебна сграда и сградата на общежитието на Професионалната земеделска гимназия „Добруджа“ в Силистра.

Ученик от Силистра е най-добрият млад автомеханик в Европа

Лентата на общинското учебно заведение бе прерязана от кмета на Силистра д-р Юлиян Найденов, председателя на Общинския съвет Мария Димитрова и директора на учебното заведение Пламен Славов.

Ремонтът бе в изпълнение на проект“Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на  ПЗГ „Добруджа“, по Оперативна програма „Региони в растеж  2014-2020 г.”

Така в навечерието на 110-та годишнина на една от най-старите земеделски гимназии у нас, учениците вече използват  много по- качествена и ефективна образователна инфраструктура.

В рамките на проекта учебният корпус на гимназията е приведен в съответствие със съвременните норми в строителството, извършено е енергийно саниране на сградата и подмяна на дограмата.

Ремонтирани и подменени са отводнителната и водопроводната канализация, електрическата и отоплителната инсталация. Доставени са нови учебни маси, столове, интерактивни дъски и други. Изградени са котелни помещения  и са монтирани водогрейни котли с горелки за работа на газ и газьол и е изграден вътрешен газопровод до уличната мрежа.

Голяма част от средствата по проекта, на обща стойност 3 милиона лева, са използвани за ремонт и обурудване на  над стогодишната сграда на общежитието към гимназията,  в което са осигурени места за над 70 души. Сградата е санирана и обновена, преустроени и обурудвани с нови мебели са спалните, залите за хранене и отдих и санитарните помещения.