/ Дарик Добрич
От Община Добрич категорично не са съгласни с решението на Областния управител да върне за ново разглеждане приетите изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси, гласувани от Общинския съвет на 29 януари тази година. „За нас това категорично не е правилно и не приемаме това становище”, заяви кметът на Добрич Йордан Йорданов.

Областният управител върна две решения на Общински съвет-Добрич

Той информира, че от НСОРБ са изпратили писмо до Общинския съвет на Добрич, в което подкрепят позицията на общината в отговор на запитване за правна консултация по казуса от страна на местните парламентаристи. В него изрично се подчертава, че „липсата на оценка на въздействието, включена в процедурата по приемането на Наредбата за местните данъци и такси в никой случай не е незаконосъобразно”, както се твърди в становището на Областния управител.

Приеха единодушно бюджета на Добрич за 2019 година

Според губернатора решението на Общинския съвет, касаещо изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси е незаконосъобразно, защото "не е спазен срок не по-кратък от 30 дни за публикуване на проекта на нормативния акт с мотиви за предлагането му, доклад и предварителна оценка за въздействие”.

„Ние не сме длъжни по закон да имаме такава оценка. Актуализацията на нашата наредба за местни данъци и такси си е съвсем законна, което означава, че няма да имаме прекъсване на събираемостта на местните данъци и такси, продължаваме по график със събирането им и с изпълнението на нашия бюджет”, коментира Йордан Йорданов.