Остава препоръката за пиене на бутилирана вода в Добрич
Остава препоръката за пиене на бутилирана вода в Добрич / Дарик Добрич

Във връзка с бедствената ситуация на територията на град Добрич, от „В и К” уведомяват потребителите, че следствие обилните валежи на каптажите  /плитките  водоизточници/  има  мътност  на  водата.

След отводняване на помпена станция „Приморци”, от воднато дружество извършват дезинфекция на подаваната питейна вода с цел избягване на микробиологични отклонения. Извършва се учестен лабораторен контрол. Взети са проби на водата от 21.06. и 22.06.2014 г., а резултатите ще бъдат готови на  24.06.2014 г.

Към настоящият момент подаваната вода няма отклонения по физико-химични показатели, информират още от ВиК.

До получаване на окончателните резултати от микробиологичните анализи, от водното дружество, както и от РЗИ, препоръчват на населението да използва за пиене бутилирана вода, а подаваната по водопровода вода  може да се използва за битови цели. Необходимо е да се спазва строга лична хигиена, с оглед предотвратяване възникването и разпространението на заразни заболявания, припомнят от РЗИ.