/ Dariknews.bg, архив
Състав на Окръжния съд в Добрич остави без уважение  жалбата на изпълнителния директор на „ВиК Добрич“АД Тодор Гикински срещу определение на Районния съд, с което той временно е отстранен от длъжност, защото е обвиняем по друго дело.

Съдът отстрани от длъжност шефа на ВиК Добрич Тодор Гикински

        
В мотивите си съдът посочва, че с постановление от 30 август по досъдебно производство на Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура-Добрич, жалбоподателят е привлечен като обвиняем за това, че през периода от 10 до 14 февруари в с. Батово, област Добрич, в качеството си на управител на акционерното дружество, чрез посредственото извършителство на трети лица - работници и служители във фирмата, в нарушение на разпоредби от Закона за водите, е изградил съоръжение за водоползване от река Батовска.
        
Съдът коментира, че в случая е налице обвинение за умишлено престъпление от общ характер, предполагаемо извършено от жалбоподателя във връзка с работата му - при упражняване на правомощия, произтичащи от длъжността „изпълнителен директор“ на ВиК-Добрич.

Районната прокуратура в Добрич поиска отстраняването на шефа на ВиК

От друга страна е налична служебна зависимост на основните свидетели по делото, които са работници и служители в акционерното дружество, посочва съдът.
Съдебният състав коментира в определението си и налични по делото данни за оказано от страна на жалбоподателя давление във връзка с показанията на някои от свидетелите по делото.
        
Тези обстоятелства безусловно налагат временното отстраняване от длъжност на жалбоподателя до отпадането на нуждата от тази мярка, което изцяло зависи от развоя на продължаващото разследване и неговия краен резултат, посочва съдът.
        
Жители на Кардам и Спасово излязоха на протест заради лошо водоснабдяване

Воден от изложените съображения, Окръжният съд потвърди вече наложената мярка „отстраняване на обвиняемия от длъжност“.
        
Постановеният съдебен акт е окончателен.