Общинският съвет на Балчик провежда редовно заседание
Общинският съвет на Балчик провежда редовно заседание / netinfo

Общинските съветници на Балчик провеждат редовно заседание. Дневният ред предвижда обсъждане на наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на общината.

На сесията ще бъде внесено предложение за актуализация на Общинска програма за управление на отпадъците, както и предложение за извършване на корекция в разходната част на бюджета.

Съветниците в Балчик ще решават още за заплащането на транспортни разходи на ученици, навършили 16-годишна възраст, за пътуване от местоживеенето им до училищата в град Балчик.