Общинската енергийна стратегия на Добрич ще обсъждат съветниците на днешното заседание
Общинската енергийна стратегия на Добрич ще обсъждат съветниците на днешното заседание / Дарик Добрич - архив

Дългосрочна общинска енергийна стратегия по проект „Имаджин - Ниско енергийни градове“ по Оперативната програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, ще представи пред общинските съветници от Добрич кметът на града Детелина Николова на днешното заседание на Общинския съвет. Кметът ще докладва и Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Добрич и издаване на сертификат за инвестиция клас В.

Съветниците ще обсъждат още разпределението на клубната база на територията на Добрич между политическите партии и коалиции. В дневния ред на заседанието е включена  докладна относно даване на съгласие за прекратяване и откриване производство по ликвидация на СНЦ “Управление на отпадъците – Регион Добрич” и анексиране на Споразумение за партньорство.

Ще се разглежда и предложение за кандидатстване с проект по Компонент 1 „Мерки за енергийна ефективност” на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство” 2009-2014 и докладна за определяне на представител на община Добрич за участие в Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в Област Добрич.

Съветниците ще дискутират и дали да дадат съгласието си за закупуване на нов дигитален мамограф за нуждите на „Диагностично – консултативен център – І – Добрич” ООД.