Среща с партньори от Хършова
Среща с партньори от Хършова / Община Добричка
В Община Добричка проведоха работна среща по проект за развитие чрез трансгранични културни дейности, който се изпълнява съвместно с община Хършова в Румъния. Кметът Тошко Петков посрещна кмета на Хършова - Виорел Йонеску. Това беше първата среща между екипите от двете общини и те представиха напредъка по проекта, който стартира през месец септември 2018 г.

Акцент в проектните дейности е промотирането и превръщането на фолклорния фестивал "Песни и танци от слънчевa Добруджа" в село Дебрене, община Добричка, в международен. Община Хършова ще организира за първи път трансграничен фестивал "Добруджа с елек и престилка", за който се предвижда да стане ежегоден.

На срещата бе обсъдено разработването на обща стратегия за развитие на културен туризъм в трансграничната зона, която да предложи 4 маршрута, за да насърчи туризма от двете страни на границата. Тя ще бъде обект на разглеждане от двата общинските съвета. Очаква се да повдигне стойността на културното наследство и да превърне културния туризъм в един от източниците на икономическо развитие за Хършова и община Добричка.

Проект "Хършова-Добричка, Заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура” е по програма Интеррег - Румъния-България и се финансира по приоритетна ос 2 „Зелен регион“. Водещ партньор е Община Хършова.